.Indeklok.

Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

In De Klok kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van In De Klok, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan In De Klok verstrekt. In De Klok kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

WAAROM In De Klok GEGEVENS NODIG HEEFT
In De Klok verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG In De Klok GEGEVENS BEWAART
In De Klok bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
In De Klok verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van In De Klok worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. In De Klok gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@indeklok.be. In De Klok zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
In De Klok neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van In De Klok maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door In De Klok verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met In De Klok op via info@indeklok.be. Www.indeklok.be is een website van In De Klok. In De Klok is als volgt te bereiken:

Postadres:                    Molenstraat 35, 8720 Wakken
Vestigingsadres:           Molenstraat 35, 8720 Wakken
Ondernemingsnr.:       be426994394
Telefoon:                     056 60 31 35

E-mailadres:                 info@indeklok